Gửi tin nhắn
Chính sách bảo mật

Nhà

>

GUANGDONG TOUPACK INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Điều khoản nhanh chóng

Nền tảng này nhắc nhở bạn: xin vui lòng đọc và hiểu tuyên bố này một cách cẩn thận trước khi sử dụng các dịch vụ của nền tảng.

Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung tải lên của chính mình trong khuôn khổ pháp lý; chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tuyên bố nào được thực hiện bởi chính người dùng.

Chính sách bảo mật

Khi bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi nền tảng, chúng tôi sẽ thu thập,sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật nàyChính sách bảo mật này chứa các điều khoản của chúng tôi về việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách này trong toàn bộ nó để giúp bạn hiểu làm thế nào để duy trì quyền riêng tư của bạnNếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên lạc được công bố trên nền tảng.bạn sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng các dịch vụ nền tảng. Bằng cách tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của nền tảng, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin của bạn một cách hợ

Sử dụng cookie

Để cung cấp cho bạn trải nghiệm truy cập dễ dàng hơn, khi bạn truy cập các trang web liên quan đến nền tảng của chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi nền tảng, chúng tôi có thể sử dụng cookie, flash cookie,hoặc lưu trữ cục bộ khác được cung cấp bởi trình duyệt của bạn hoặc các ứng dụng liên quan (gọi chung là Cookie) để cung cấp cho bạn trải nghiệm và dịch vụ người dùng được cá nhân hóaXin hiểu rằng một số dịch vụ của chúng tôi chỉ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng cookie.Bạn có thể sửa đổi việc chấp nhận cookie hoặc từ chối cookie nếu trình duyệt hoặc các dịch vụ bổ sung của trình duyệt cho phép, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến việc truy cập an toàn của bạn vào các trang web liên quan đến nền tảng và các dịch vụ được cung cấp bởi nề

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Để bảo vệ an ninh thông tin của bạn, chúng tôi cố gắng thực hiện tất cả các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, trong trường hợp rò rỉ thông tin, thiệt hại hoặc mất mát,bao gồm nhưng không giới hạn ở SSL, lưu trữ mã hóa thông tin, kiểm soát truy cập trung tâm dữ liệu. Chúng tôi cũng quản lý chặt chẽ nhân viên hoặc nhà cung cấp bên ngoài có thể tiếp xúc với thông tin của bạn,bao gồm nhưng không giới hạn trong việc ký kết thỏa thuận bảo mật với họ, thực hiện các kiểm soát khác nhau của cơ quan tùy thuộc vào vị trí, và giám sát hoạt động của họ.

Bảo vệ nhỏ

Chúng tôi coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên.chúng tôi đề nghị bạn yêu cầu người giám hộ của mình đọc kỹ chính sách bảo mật này và sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi theo tiền đề thu thập sự đồng ý của người giám hộ của bạn.

Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi

Chính sách bảo mật Trung Quốc Chất lượng tốt Hạt cân nhiều đầu Nhà cung cấp. 2020-2024 GUANGDONG TOUPACK INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD . Đã đăng ký Bản quyền.